PROCESUDSUGNING OG PROCESVENTILATION

Præcis og sikker procesudsugning for et sundt arbejdsmiljø

Procesventilation

Procesudsugning er nødvendig i forbindelse med arbejdsprocesser, hvor der udvikles skadelige partikler, som f.eks. svejserøg, slibestøv og gasser og partikler fra laserskæring eller fiberskæring. For at sikre både et godt arbejdsmiljø for personale og hensyntagen til klimaet skal procesluften udsuges og renses, før den ledes ud i det fri og varmen fra den udsugede luft eventuelt genvindes til opvarmning af frisk luft til produktionshallen.

Moldow har i mere end 50 år sørget for præcis, effektiv og sikker udsugning fra diverse arbejdsprocesser hos danske industrivirksomheder. Vores brede vifte af produkter og systemer gør, at vi altid kan designe den rigtige udsugningsløsning, som samtidig er energieffektiv og driftssikker.

Ved disse arbejdsprocesser skal du anvende procesventilation og procesudsugning

Procesudsugning og punktudsugning anvendes bl.a. ved:

  • Svejsning
  • Fiberskæring
  • Laserskæring
  • Plasmaskæring
  • Flammeskæring
  • Slibning
  • Vinkelslibning
  • Metallisering
  • Sandblæsning

Løsningerne inden for procesudsugning er mange afhængigt af den enkelte proces og produktionsfaciliteterne. Vores løsninger omfatter eksempelvis slibeborde eller pudseborde med udsugning, punktudsugning og hele ventilerede rum eller haller.

Vi kan levere alle dele til udsugningsanlægget, herunder filtreringsenhed (pose, patron eller andet), komplette kanalsystemer og diverse ventilationsaggregater og indblæsningssystemer til erstatning af den udsugede luft, sugearme, spjæld, kanalsystemer, ventilatorer, flowvagte, energistyring og sikkerhedskomponenter m.m.

Et forkert dimensioneret udsugningssystem eller dårlige anlægskomponenter kan resultere i et arbejdsmiljø med skadelige partikler, støv og generel forurening, så det er altafgørende med et passende anlæg baseret på de aktuelle behov. Sådan opnås både det mest optimale indeklima og det bedste arbejdsmiljø.

Hvad er punktudsugning?

En af løsningerne til procesudsugning er punktudsugning.

Punktudsugning fungerer ved at have en bevægelig sugearm placeret så tæt på svejse- eller skæreprocessen som muligt, der udsuger den skadelige luft fra arbejdsprocessen. Luften bliver herefter filtreret i et filter (fx vores patronfilter), som sikrer effektiv filtrering af luften, og det er samtidig et filter, der kræver minimalt vedligehold og har minimale driftsomkostninger. Efter filtrering lukkes luften som oftest ud i det fri grundet gældende regler, mens varmen kan genvindes, og den udsugede luft erstattes.

Krav til procesventilation og procesudsugning

Ifølge Arbejdstilsynet er der krav til procesventilation og procesudsugning, ”når der under en arbejdsproces udvikles luftarter, støv e.l., der er sundhedsskadelige eller eksplosive. Det gælder også, hvis der udvikles røg, mikroorganismer, aerosoler, ildelugt eller anden generende luftforurening” (kilde: Arbejdstilsynet). Hvis din(e) arbejdsproces(ser) udvikler nævnte, er du underlagt en række krav for at sikre et godt arbejdsmiljø for dine medarbejdere og korrekt filtrering af den forurenede luft.

Hos Moldow kan vi sikre, at din procesudsugning lever op til gældende krav, og vi kan sørge for både udsugning af den partikelfyldte luft og erstatning af den udsugede luft for optimal luftbalance, som arbejdstilsynets krav også omhandler. I samarbejde med dig finder vi den rette løsning.

Specielt procesudsugning i forbindelse med svejseprocesser har vi stor erfaring med at levere. Du kan læse mere om vores løsninger indenfor svejserøgsudsugning.

Få rådgivning om sikker procesventilation og procesudsugning

Du vil hos Moldow få kompetent rådgivning om det rette valg af procesventilation og procesudsugning, der passer til jeres individuelle behov.

Kontakt vores salgsafdeling i dag for at høre nærmere om dine muligheder.

procesventilationPunktudsugning
KONTAKT OS
Procesudsugning
punktudsugning af svejserøg
Svejserøgsudsugning
procesventilation