MOLDOW FILTER – UDSUGNING OG FILTRERING

Specialister i energieffektive, driftssikre filtre

Er du på udkig efter et filter? Hos Moldow er vi specialister i design og produktion af posefiltre. Et Moldow-filter er altid designet til at være så effektivt som muligt og altid leve op til gældende lovgivning. Vores filtre og produkter er udviklet med udgangspunkt i vores mange års erfaring med filteranlæg og luftrensning, og det har resulteret i markedets mest driftssikre posefilter, hvor lang levetid er sikret.

Designet af filterets øvre del varierer alt efter typen (MHL, SB eller MX), mens bundkassen kan designes med kæde-, snegl- eller jetconveyor, sluse(r) eller sækketømning, afhængigt af behov, pladskrav, materialetype, støvbelastning og luftmængder.

Filterne er modulopbyggede, hvilket betyder, at de er billigere at transportere, og det gør det muligt at installere filteret uden noget helt specielt udstyr. Moduldesignet gør også, at filteret nemt kan udvides, hvis produktionskapaciteten og dermed luftmængder og støvbelastning øges.

Moldows filtre er designet til at kunne håndtere potentielt eksplosive atmosfærer (ATEX).

KONTAKT OS
E-MAIL
MEDARBEJDERE
CASE STORIES
SE ANLÆGSLEVERANCER
MHL FILTER

Moldows MHL filter, “Moldow High Load”, er et modulopbygget filter designet til luftmængder mellem 20.000 og 250.000 m3/t og kontinuerlig drift – 24 timer/dag, alle ugens dage. Det er uden tvivl vores mest solgte filter, takket være dets høje kapacitet og mulighed for nem udvidelse og tilpasning til de aktuelle forhold.

MHL-filteret er beregnet til såvel undertryks- som overtrykssystemer og kan under drift modstå en trykdifference på -5.000 Pa.

MHL posefilteret kan leveres med enten kæde-, snegl- eller jetconveyor afhængigt af materialetype, -mængde og luftmængder.

En af de helt klare fordele ved MHL-filteret er, at hele overfladen på poserne anvendes til filtreringen. Poserne hænger fra hulpladen, og posernes yderside bruges til filtreringen (dvs. støvet sætter sig på ydersiden). Det, i kombination med det specielle koniske posedesign, medfører en bedre luftstrøm omkring poserne, og dermed kan posernes komplette overflade bruges til filtrationsprocessen. Derudover renses poserne kontinuerligt ved brug af en regenereringsvogn med en højtryksventilator, der sender luft fra renluftskammeret tilbage gennem filterposerne. Det er en meget effektiv måde at rense poserne på, og derfor kan der opnås en filterbelastning på op til 180 m³ luft pr. m² filterareal pr. time, afhængigt af materialetype og -mængde.

FORDELE VED MHL FILTERET

 • Høj materialekapacitet (op til 180 m³/m²/h)
 • Både over- og undertryk
 • Effektiv filtration
 • Minimal støvudledning
 • Kontinuerlig drift 24/7
 • Energieffektivt rensesystem
 • Specialdesignede filterposer
 • Minimalt tryktab (ca. 500 Pa)
 • Modulopbygget, fremtidssikkert design
 • Op til 70 % energibesparelser

Denne video af et komplet MHL-filtersystem giver et overblik over opbygning, funktion og fordele.

EKSEMPLER PÅ TYPER

MHL filter til undertryk

MHL filter til overtryk

SB FILTER

Moldows SB filter er et effektivt filter til overtrykssystemer og luftmængder mellem 5.000 og 175.000 m3/h, afhængigt af hvordan filteret opbygges og materialetype og -mængde. Filteret er et lukket, modulopbygget posefilter til udendørs installation enten på tage, over containere eller på jorden udenfor bygningen.

Den kontinuerlige rensning af filterposerne kombineret med den effektive affaldshåndtering giver SB-filteret høj driftssikkerhed. Filterposerne renses af et regenereringssystem på hvert filtermodul. Rensesystemet kan kontrolleres på forskellige måder afhængigt af belastning og materialetype.

SB-filtre udføres enten med en kædetransportør (type SBA), rotorsluse(r) (type SBT), transportsnegl (type SBS) eller med plastsække eller spande direkte under filterbunden til opsamling af affaldet (type SBD).

Til brug indenfor pap- og papirindustrien kan filteret også designes med jetconveyor (SBJ).

Affaldet blæses med udsugningsluften ind i en eller flere indblæsningssektioner. Disse indblæsningssektioner er designet til at reducere luftens hastighed og tvinge alle på nær de letteste partikler til at falde ud af luftstrømmen. Kun det letteste materiale transporteres med luften til filterposerne. Renseventilatorerne ved hver sektion vil periodisk køre, hvilket bevirker, at støvet i poserne slipper og falder til bunden af filteret til det tunge materiale. Filtertypen afgør, hvordan materialet i bunden bliver fjernet.

FORDELE VED SB FILTERET

 • Effektiv filtrering
 • Minimal støvudledning
 • Kontinuerlig drift 24/7/365
 • Effektivt regenereringssystem
 • Kost-effektiv løsning
 • Modulopbygget
 • Fleksibelt design

EKSEMPLER PÅ TYPER

SBS med transportsnegl

SBT med rotorsluser

MX FILTER

Moldows MX-filter er et driftssikkert, modulopbygget posefilter designet til kontinuerlig drift og både over- og undertryk. Filteret bruges især indenfor fiberindustrien til fabrikker, hvor der håndteres f.eks. stenuld, glasfiber, cellulosefibre eller non-woven materialer. Det kan også bruges indenfor træ, papir, karton og pap, hvor der er store mængder affald.

Det er designet specielt til udsugning og filtrering af store luftmængder helt fra 35.000 og op til 265.000 m3/h med store støvmængder, og det kan modstå et tryk på -3.500 Pa.

Under drift renses filterposerne kontinuerligt ved brug af en rensevogn med en højtryksventilator. Ventilatoren blæser luft fra renluftskammeret tilbage gennem filterposerne. Det er en meget effektiv måde at rense filterposerne på, og derfor kan der opnås en belastning på 180 m³ luft pr. m² filterareal pr. time.

MX-filteret kan designes som sneglefilter eller jetfilter.

FORDELE VED MX FILTERET
 • Specialdesignet til store affaldsmængder
 • Både over- og undertryk
 • Høj materialekapacitet (180 m³/m²/h)
 • Energieffektivt rensesystem
 • Høj filterbelastning mulig
 • Minimalt tryktab
 • Kontinuerlig drift 24/7
EKSEMPLER PÅ TYPER

MX til undertryk

FT FILTER

Moldows FT-filter er et patronfilter til brug indenfor metalindustrien. Det anvendes blandt andet til svejserøg og udsugning og filtrering fra andre lignende arbejdsprocesser.

FT-filteret kan designes til luftmængder mellem 5.000 to 15.000 m³/h og kan modstå et undertryk på 3.500 Pa.

Det er konstrueret i varmgalvaniseret plade og består af en grovudskiller, et filterhus, et regenereringshus og en tragt med støvspande. Det kan placeres inden- eller udendørs, på gulv eller over silo.

FORDELE VED FT FILTERET
 • Effektiv filtrering
 • Minimalt vedligehold
 • Minimale driftsomkostninger

EKSEMPLER PÅ TYPER

FT patronfilter

TIDLIGERE MOLDOW FILTERTYPER

Reservedele til udgåede Moldow-filtertyper

Moldow supporterer og leverer reservedele til de fleste af vores udgåede filtermodeller vist her.

Er du ikke sikker på, hvilken type filteret er? Alle Moldow-filtre har et typeskilt på, hvor der findes et produktions- eller serienummer. Ved henvendelse vil vi spørge efter dette nummer.

Hvis du ikke kan finde nummeret, kan du stadig kontakte os, og vi vil prøve at hjælpe dig videre.

TYPER
 • DSA Filter
 • SA Filter
 • ST Filter
 • DSJ Filter
 • SJ Filter
 • STD Filter
 • MA Filter
 • MTD Filter