SEPARATORER TIL TRÆ, PAPIR OG FIBER

Ved at skille det tunge, grove materiale fra luftstrømmen vha. en for-separator, før det når til filteret, sikres dit filtersystem længere levetid, højere driftssikkerhed og mere effektiv drift.

Der kan anvendes forskelligt separationsudstyr til dette.

Moldow tilbyder de tre typer enheder og systemer til separation vist nedenfor:

KONTAKT OS

E-MAIL
MEDARBEJDERE

CASE STORIES

SE ANLÆGSLEVERANCER
DANSEP-SEPARATOR TIL PAP, PAPIR OG KARTON

Til brug indenfor papir-, karton- og papindustrien tilbyder Moldow de ultrapopulære DanSep-enheder til energirigtig, effektiv og kompakt materialeseparation. DanSep fås i fem forskellige typer til luftmængder mellem 6.000 og 60.000 m3/h.

DanSep-separatoren er en kompakt enhed, som placeres inden filteret og direkte over ballepresser eller lignende. Med en DanSep-separator er det muligt at separere de fleste materialer i papir og polymer og alt fra film til bølgepap fra luften.

DanSep kan leveres enten i en HP-model (High Pressure) eller en standardmodel.

STØRRELSER

Moldows DanSep-enheder produceres i følgende typer:

 • DanSep 6 – op til 8.000 m³/h
 • DanSep 22 – op til 22.000 m³/h
 • DanSep 35 – op til 35.000 m³/h
 • DanSep 50 – op til 50.000 m³/h
 • DanSep 60 – op til 60.000 m³/h

DanSep 22-60 kan leveres i en HP-model, der kan modstå tryk på -6.000 Pa.

Standardmodeller er designet til -2.500 Pa.

KONCEPT

FORDELE
 • Høj driftssikkerhed
 • Effektiv separation
 • Lavt tryktab og trykløs separation
 • Enkel og pålidelig teknologi, som mindsker dine driftsomkostninger
 • Forbedret arbejdsmiljø
 • Kompakt enhed med stor separationskapacitet

CYKLON

Til cyklonisk separation af groft materiale fra luftstrømmen, før det kommer til filteret, kan der anvendes en cyklon. Konstruktionen i metal og den cykloniske filtration sørger for sikker separation af alle materialer – selv de meget grove og skarpe stykker, som ellers kan skade filterposerne.

I en cyklon anvendes centrifugalkraft til at adskille materialet fra luftstrømmen. Luften ledes ind i enheden, og der dannes en hvirvel i midten af cyklonen. Grundet centrifugalkraften slynges de større partikler ud mod væggene, hvor de falder til bunden af cyklonen. Luften og det fine støv udledes gennem toppen og transporteres til filteret.

Cykloner fra Moldow produceres i seks forskellige størrelser og til luftmængder mellem 0,5 m³/sek. til 15 m³/sek.

Cyklonerne designes med et langt indløb, hvilket sikrer et lille tryktab og dermed minimalt energiforbrug. De leveres som standard i fuldsvejset, lakeret stålplade, ST 37,2, men de kan også leveres i rustfrit eller syrefast stål, galvaniseret eller med speciel overfladebehandling.

Moldows cykloner kan anvendes indenfor træ-, pap- og papir samt fiberindustrien.

TRANSFLOW SYSTEM

I produktionshaller indenfor træindustrien, hvor der udsuges store mængder materiale, kan det være en stor fordel at installere et Transflow-system. Det tillader håndtering af store mængder støv og spåner og fleksibel placering og tilkobling af maskiner.

Når materialet kommer ind i Transflow-systemet, bliver lufthastigheden reduceret kraftigt grundet Transflow’ens design. Det tvinger alt materiale bortset fra det lette til at falde til bunden af kanalen, hvor en kædetransportør transporterer det til en rotorsluse, der er placeret i enden af Transflow’en. Efter materialet er udmadet gennem slusen, transporteres det af et pneumatisk transportsystem eller alternativt en kædetransportør til en silo eller container. Det lette materiale, som stadig befinder sig i luften, suges herefter gennem et traditionelt posefilter til rensning.

Transflow er et udsugnings- og separationssystem med en maksimal længde på 70 meter. Maskiner kan kobles direkte til indløbene på hele Transflow-kanalen, hvorfor der ikke er et behov for et kompliceret rørsystem.

KONCEPT

FORDELE
 • Udsugning af store mængder støv og træspåner
 • Konstant tryk: luftbehov/energiforbrug følger aktive maskiner
 • Høj fleksibilitet: maskiner kan flyttes uden behov for afbalancering
 • Billigere, mere effektive ventilatorer, da materiale fjernes fra luften
 • Højere belastning – mindre filter
 • Modulopbygget: kan udvides, hvis produktionsbehov stiger