OPVARMNING OG VARMEGENVINDING

Rumopvarmning med friskluftindblæsning og varmegenvinding til industrivirksomheder

Ved udsugning af luft fra produktionshaller kræves en tilførsel af friskluft for at opnå balance i bygningen og et godt indeklima. Moldow har i mere end 50 år sikret danske industrivirksomheder de rigtige ventilationsløsninger, som altid lever op til gældende krav til energieffektivitet og sikkerhed.

Ved tilførsel af ren luft til produktionslokaler trækkes luften enten fra det fri og opvarmes i et friskluftsaggregat eller den udsugede luft genvindes i en krydsveksler, som opvarmer eller nedkøler luften efter behov.

I de fleste tilfælde kan det give en god energibesparelse og dermed en økonomisk gevinst at vælge en løsning med varmeveksler. Ved energibesparelser kan der søges om energitilskud, hvilket vi sørger for, hvis vi vurderer, at der er en mulighed herfor.

Den helt rigtige løsning

Hvilken løsning, der er den mest optimale, afhænger af produktionsfaciliteter, kapacitet, driftstimer og behov. Moldow tager alt dette i betragtning og udarbejder et tilbud, som giver et komplet overblik over udgifter og energibesparelser.

KONTAKT OS

E-MAIL
MEDARBEJDERE