CASE: EFFEKTIV VENTILATION OG SPÅNSUGNING AF TRÆ OG CEMENT

Spånsugningsanlæg med fokus på effektivitet og bæredygtig produktion

Hos Moldow har vi leveret tre specialdesignede, energieffektive filteranlæg til Troldtekt A/S’ 13.000 kvadratmeter store produktionshal i Troldhede.

I 2019 udvidede Troldtekt og åbnede en helt ny produktionslinje i Troldhede på 13.000 kvadratmeter, hvor de producerer de velkendte akustikplader af træ og cement.

Forarbejdningen af materialet til pladerne i den 320 meter lange nye produktionshal medfører et stort behov for udsugning og filtrering den støvholdige luft fra produktionsprocesserne, og derfor står der langs hallen tre filteranlæg samt en krydsveksler.

Bæredygtig produktion og miljøhensyn

Netop energieffektivitet og bæredygtighed har været nøgleord for deres nye produktionslinje og -udstyr. Med en produktion, der går tilbage til 1935, bygger Troldtekt på stolte traditioner og går også forrest, når det handler om miljøhensyn.

Vores anlæg er udviklet med stort fokus på energieffektivitet foruden driftssikkerhed og lever derfor i høj grad op til Troldtekts krav til bæredygtig produktion.

– Måden, som filterene og ventilatorerne er designet på, samt frekvensomformerne, gør systemerne meget energibesparende sammenlignet med traditionelle udsugningsanlæg, forklarer Vagn Winum.

– Som en del af projektet har vi også leveret en ny, stor varmeveksler til 50.000 m3/h til rumventilation og luftskifte. Genanvendelsen af varmen fra hærdning af pladerne samt vekslerens virkningsgrad på 73% sikrer Troldtekt store energibesparelser på deres ventilation i produktionshallen, forklarer Vagn Winum.

Troldtekt satte ligeledes et mål om, at affaldet fra produktionen skal genbruges – og det bliver det.

– Når luften har været igennem filteranlæggene, udmades og opsamles affaldet i containere, hvorefter det kan genanvendes. Blandt andet genanvendes fraskæret fra Troldtekt-pladerne i cementproduktion, og det rene træaffald bruges til produktion af bio-træpiller, forklarer fortæller Orla Jepsen fra Troldtekt.

Anlæg til udsugning og filtrering støvholdig luft

Hos Moldow stod vi for dimensionering, produktion og montage af anlæggene.

– Vi har samarbejdet med Troldtekt i en del år og var stolte af at blive valgt til også at levere de nye anlæg til fabrikken. Kravene til effektiv produktion samt blandingen af cement og træ i luften stiller specielle krav til vores anlæg og løsninger, og vi er glade for, at Troldtekt har haft tillid til, at vi har kunnet løfte opgaven, udtaler salgsingeniør hos Moldow, Vagn Winum.

Til projektet er der i alt leveret tre filtre, seks ventilatorer med lydbokse, en krydsveksler, rørføring, indsugning og afkast.

– Efter tidligere samarbejde vidste vi, at Moldow har en stærk teknikerstab, som kunne sikre os den helt rigtige, driftssikre løsning. Derudover har deres serviceafdeling samt høje anlægseffektivitet været afgørende faktorer for os, fortæller fabrikschef Orla Jepsen fra Troldtekt.

– Blandingen af træ og cement i den udsugede luft har gjort, at vi har skulle udvikle en helt speciel bund til filtrene for at sikre driftssikkerhed og lang levetid. Cementstøvet er meget slidende på de mekaniske dele, og derfor har vi minimeret antallet af bevægelige dele for derved at minimere behov for og udgifter til vedligehold, forklarer Vagn Winum.

Samarbejde om luftfiltrering gennem mange år

Samarbejdet mellem Moldow og Troldtekt går flere år tilbage.

I forbindelse med nogle af de andre produktionshaller på Troldtekts 220.000 kvadratmeter store område står der fra tidligere leverancer blandt andet yderligere to Moldow-filtre, ét med silo og ét med separator, samt en krydsveksler.

– Vi er naturligvis altid glade, når en kunde vælger at komme til os igen, når de skal udvide. Det betyder, at vores produkter, løsninger og service har levet op til deres forventninger, slutter Vagn Winum.

I andre tilfælde, og hvis omgivelserne tillader det, vil man grundet MHL-filtrenes modulære design kunne udvide det eksisterende filter, hvis udsugningsbehovet øges.

Varmeveksler
KONTAKT OS

Skal vi give et tilbud på en energieffektiv, driftssikker løsning på dit projekt?

SEND EN EMAIL