CASE: AUTOMATISK PLASTMALEANLÆG TIL BILDELE

Højkvalitetslakering og 25 % energibesparelse ved Plastal i Simrishamn

Svenske Plastal AB, en førende leverandør af plastdele til bilindustrien, skrev tidligt i 2018 kontrakt med Moldow A/S om dimensionering og levering af et komplet plastmaleanlæg til Plastals fabrik i Simrishamn – et anlæg, som er leveret og taget i brug i løbet af sensommeren og efteråret 2018.

Anlægget skulle, udover at sikre højkvalitetsmaling af plastdele til lastbil- og bilindustrien, også være udstillingsvindue for Plastals produktionseffektivitet mod deres kunder.

– Derfor har der gennem hele processen været fokus på et lavt energiforbrug og samtidig en høj grad af tilgængelighed til anlægget, forklarer Moldows salgschef for maleanlæg, Kim Fabrin, og fortsætter:

– For at skabe de bedst mulige forudsætninger for at eliminere forurening af emnerne samt holde procesområderne rene og præsentable, er der i anlægget anvendt en gulvconveyor til den automatiske godstransport. Den automatiske Power&Free-conveyor flytter emnerne med op til 10 m/min frem til de individuelle processer, som udføres efter ”Stop&Go” princippet.

En af disse processer er selvsagt lakeringen af plastdelene, som foregår i Moldows egenproducerede sprøjteboks med vådfiltrering.

– Vådfiltreringen sikrer en høj ydelse samt høj udnyttelsesgrad af anlægget, og da sprøjteboksen tilmed er udført med Moldows Heavy Duty-system, sikres en kontinuerlig behandling af forbi-sprøjt, samtidig med at produktionen kan fortsætte i sprøjteboksen, forklarer Kim Fabrin.

Stor energibesparelse ved recirkulering

Vådboksen er udført med Moldows energibesparende recirkuleringskoncept:

– Ved at recirkulere luftstrømmen i maleområdet sikres et lavt luftskifte samt en konstant lufttemperatur og fugtighed omkring emnerne uden at gå på kompromis med den høje filtreringsgrad, som kendetegner Moldows sprøjtebokse med vådfiltrering, fortsætter Kim Fabrin.

– Alt dette bidrager til en ensartet og høj kvalitet under maleprocessen, og samtidig sikrer det ikke mindst en markant energibesparelse, eftersom systemet kun arbejder med minimalt luftskifte for at overholde de gældende ATEX-krav. Sammenlignet med et traditionelt udformet ventilationssystem kan der forventes en energibesparelse på luftbehandlingen på 25 % ved samme elforbrug.

Udover energibesparelsen medfører recirkulerings-konceptet endvidere, at en eventuel efterbehandling af den VOC-belastede udsugning kan optimeres, idet luftmængden holdes lav og VOC koncentrationen høj. Den lave luftmængde og høje VOC-koncentration medfører, at en eventuel investering i VOC-behandling kan minimeres, og at anlægget typisk kan køres autothermt, hvormed driftsomkostningerne reduceres.

Komplet anlægsleverance og tilfreds kunde

Foruden sprøjteboksen med recirkulering er anlægget udført med malekøkken placeret direkte ved sprøjteboksen samt passende flash-off zone, laktørreovn med recirkulering af filtreret luft samt afsluttende kølezone.

I anlægsdesignet er der også taget hensyn til yderligere tilføjelser af forbehandlingsprocesser ved at afse plads og ventilation til dette.

Fra Plastals side er der stor tilfredshed med projektets gennemførelse. Projektleder Per Josefsson udtaler:

– Vi vidste fra starten af projektet, at tidsplanen var både kritisk og komprimeret. Takket være en yderst professionel projektledelse er Moldow lykkedes med at installere og idriftsætte anlægget til vores fulde tilfredshed. Vores indtryk af projektet som helhed er et godt samarbejde fra salg til overtagelsen samt en høj teknisk kvalitet og tilgængelighed. Vi er især glade for den intuitivt opbyggede og brugervenlige anlægsstyring.

– After-sales-servicen fra Moldow fortjener desuden sin helt egen kommentar, da denne har været i særklasse – hurtig og effektiv, slutter Per Josefsson.

Moldows sprøjteboks med vådfiltrering samt recirkulering kan anvendes med både gulvconveyor og hænge-conveyor samt i alle former for maleanlæg med automatisk lakering, hvor der ønskes høj og ensartet kvalitet i det endelige lakeringsresultat.

Projektet blev gennemført som et semi-turnkey projekt i samarbejde med ABB-robot og maleudstyrsspecialist RobNor fra Sverige. Moldow har forestået den endelige CE-mærkning.