ENERGIOPTIMERING AF EKSISTERENDE ANLÆG

Fokus på energieffektive systemer

De globale krav til energieffektivitet, miljøhensyn og bæredygtig produktion har medført et behov for optimerede produktionsanlæg.

Hos Moldow har vi udviklet og optimeret vores anlæg i mere end 50 år med et helt specielt fokus på energieffektivitet. Derfor kan vi levere effektive, miljørigtige og driftssikre systemer, uanset om det handler om male- eller filteranlæg.

Vil du gerne opnå energibesparelser på din udsugning?

Energibesparelse på udsugning

Hvis du anvender et ældre udsugnings- eller filteranlæg i din virksomhed, kan der være mange penge at spare på elregningen. Samtidig kan din produktion blive meget mere miljøvenlig ved at se på en mere optimeret løsning.

Vi står for energioptimeringen fra start til slut. Vi kigger på den eksisterende drift og kommer med input til, hvordan man kan opnå energibesparelser. Gennem samarbejde med førende energiselskaber står vi også for at ansøge om energitilskud, hvilke kan gøre investeringen favorabel for både dit firma og miljøet.

I fællesskab med kunden kigger vi på det fremtidige udsugningsbehov og dermed på, hvilke muligheder der er for at energioptimere eksisterende anlæg. Nogle af verdens største produktionsvirksomheder foretrækker Moldows systemer grundet den høje effektivitet og dermed store besparelser samt høje driftssikkerhed.

Der er ofte meget energi og dermed også penge at spare ved at udskifte eksisterende ventilatorer med Moldows nye og højeffektive ventilatorer samt ved at installere automatspjæld med emnestyring ved de enkelte afsug og samtidig frekvensstyre ventilatorerne.

Når udsugningsmængderne er optimeret og nedbragt, rettes blikket mod genvindingen af varmen i den udsugede luftmængde. Som udgangspunkt etableres der returluft til alle de maskiner, som er indkapslede, og hvis det er rentabelt laves der varmegenvinding på den resterende luftmængde.

Med energitilskud og besparelser har investeringen i energioptimering ofte en meget kort tilbagebetalingstid.

FORLØB

Moldow tilbyder gratis rådgivning omkring energioptimering af ældre udsugningsanlæg og de mulige tilskudsordninger til investeringen. Forløbet kan blandt andet indeholde følgende trin:

  • Energieftersyn med energirådgiver
  • Rapport med mulige besparelser
  • Rådgivning om tilskudsmuligheder
  • Finansieringsforslag med specielle fordele for dig
KONTAKT OS