ENERGY MANAGER – SYSTEM TIL ENERGISTYRING

Den rigtige luftmængde til enhver tid

De stadig voksende krav til energibesparelser og større effektivitet har skabt en entydig efterspørgsel efter energioptimeret produktionsudstyr og har generelt medført et øget fokus på virksomheders totale energiforbrug.

Moldows Energy Manager er et PLC-kontrolsystem, der er designet til at mindske filtersystemets totale energiforbrug.

Filtersystemer kategoriseres som værende store energiforbrugere, og derfor har Moldow udviklet et styrings- og overvågningssystem, der har til formål at mindske filteranlæggenes energiforbrug drastisk. Energy Manager-systemet overvåger og tilpasser lufttilførslen, så der altid kun bruges den nødvendige luftmængde og dermed mindst mulig energi. Det resulterer i store energibesparelser og minimal belastning af filteret.

Moldow Energy Manager er en integreret styringsenhed for det samlede filtersystem. Systemet er opbygget som et modulkoncept, der tillader til- og fravalg af signalfunktioner og forskellige niveauer af styring, hvormed den bedste kundetilpasning tilbydes.

FORDELE

Op til 70 % energibesparelse

Med Moldow Energy Manager i kombination med vores filtere, ventilatorer samt installationskoncepter kan der opnås en samlet energibesparelse på op til 70 % i forhold til konventionelle og konkurrenters systemer.

  • Store energibesparelser ved tilpasning af ventilatorhastighed/luftmængde til faktiske behov
  • Forøgelse af udsugnings- og filtreringskapacitet
  • Kan i de fleste tilfælde installeres i eksisterende filteranlæg
KONCEPT

ENERGIBESPARELSER