SPÅNSUGNINGSANLÆG TIL PRODUCENT AF PAP I FINLAND

Filteranlæg til udsugning og filtrering fra produktion af pap

To Moldow filtre er netop blevet leveret til en finsk producent af bølgepap. De ønskede et bedre, mere omkostningseffektiv system til udsugning og affaldshåndtering fra deres produktion, og i tæt samarbejde med os og vores finske distributør, PPT Pölynpoistotekniikka Oy, fandt de en løsning med vores SB-filtre.

Jetfiltre til udsugning af bølgepap

Først blev ét filter til 30.000 m3/t installeret, og grundet et behov for at øge produktionen, blev et nærmest identisk system installeret lidt efter.

Hvert anlæg inkluderer et SBJ filter med jetconveyor i bunden, som transporterer affaldsmaterialet til en stor sluse, som udmader materialet.

Disse nye filteranlæg har betydet en betydelig reduktion af støjniveauet og energiforbruget fra deres udsugnings- og filtreringsssystem, og de har samtidig undgået behovet for materialeseparatorer.

Ud over energibesparelser grundet filterets design medfører recirkulering af den rensede luft yderligere besparelser for kunden.

Spånsugning pap
filter affaldshåndtering bølgepap